zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Stavební firma

Stavební firma

Stěžejním oborem naší činnosti jsou dopravní stavby, především pokládka hutněných asfaltových směsí. Nezávislost v tomto směru je zabezpečena vlastní surovinou základnou – výrobou drceného kameniva a asfaltových směsí. Tým odborně vyškolených pracovníku společně s moderním technologickým strojním vybavením a profesionálním přístupem nám umožňuje trvale zabezpečit vysokou kvalitu prováděných prací a uspokojit náročné požadavky investorů.

Realizace dopravních staveb

Hlavní činností naší společnosti je výstavba, rekonstrukce a opravy: 

 • dálnic, 
 • silnic,
 • místních a účelových komunikací, 
 • cyklostezek, 
 • parkoviště a chodníky
 • letištních ploch (pojezdových drah, obslužných letištních komunikací a manipulačních ploch)
 • zpevněných ploch (plochy průmyslových areálů a nákupních středisek, sportovní plochy aj.).

Prohlédnout reference

Výstavba inženýrských sítí

Provádíme novou výstavbu a přeložky: 

 • vodovodů
 • dešťové a splaškové kanalizace
 • čistíren odpadních vod
 • plynovodů
 • veřejného osvětlení.

Prohlédnout reference

Pokládka hutněných asfaltových směsí

Vlastní pokládku hutněných asfaltových směsí realizujeme prostřednictvím nejmodernější mechanizace. Využíváme odborných znalostí našich kvalifikovaných pracovníků. Z hlediska životnosti komunikace a kvality prováděných prací upřednostňujeme pokládku hutněných asfaltových směsí na celou šířku vozovky bez podélné pracovní spáry. Při pokládce se snažíme co nejefektivněji využít technické parametry používaných strojů: 

 • přepravu asfaltových směsí výhradně vozidly se zateplenými korbami
 • homogenizér a násypka finišeru  (až 400 t/hod)
 • pokládka jedním finišerem na celou šířku vozovky (až 12 m)
 • sestava hutnících válců (oscilace, podrcování).

V rámci souvisejících prací zajišťujeme: 

 • infiltrační a spojovací postřiky
 • ošetření pracovních spár pružnou asfaltovou zálivkou.

Prohlédnout reference

Frézování krytů vozovek

Provádíme frézování asfaltových a betonových krytů vozovek a zpevněných ploch. Vlastníme silniční frézy Wirtgen W200i, Wirtgen W50.  Službu zajišťujeme komplexně včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu. Současně provádíme i očištění povrchu vyfrézované plochy zametacím vozem Faun.

 • Fréza Wirtgen W200i (šířka 2 m, hloubka max 30 cm, podélná a příčná nivelace, 3D frézování)
 • Fréza Wirtgen W50 (šířka 0.5 m, hloubka max 15 cm)

V rámci provádění staveb využíváme 3D frézování, které patří mezi nejmodernější metody navádění nivelace stavebních strojů. Pro zajištění realizace nabízíme vytvoření 3D modelu, 3D řízení stroje pomocí nivelačního systému Trimble GCS 900 a geodetickou kontrolu během frézování.

Prohlédnout reference

Zemní práce

Vlastní strojní mechanizace nám umožňuje realizovat: 

 • skrývku ornice
 • výkopy a násypy
 • konstrukce z vyztužené zeminy
 • opěrné zdi a gabiony
 • svahování a terénní úpravy
 • rekultivace
 • sadové úpravy.

Prohlédnout reference

Demolice a recyklace

Zajišťujeme: 

 • demolici stavebních a průmyslových objektů
 • bourání konstrukcí vozovek (asfalt, beton)
 • likvidaci stavebních odpadů
 • recyklaci vybourané a vyfrézované asfaltové směsi.

Prohlédnout reference

Věda a výzkum

V návaznosti na obrovský posun ve vývoji nových technologií, materiálů, zjednodušování a zkvalitňování postupů, společně s trendem plné automatizace výroby, je pro naši společnost velkým přínosem aktivní zapojení do uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi. Naše firma: 

 • je členem Sdružení pro výstavbu silnic (zapojení do činnosti odborných týmů)
 • spolupracuje s vědeckými pracovišti ČVUT Praha a VUT Brno
 • realizovala několik zkušebních úseků v rámci fondu SFDI Nové technologie
 • je účastníkem výzkumných projektů TAČR.

Prohlédnout reference

Máte zájem o odbornou konzultaci? Kontaktujte nás