zde se nacházíte:
Úvod > Kontakt

Kontakt

Froněk, spol. s r.o.

Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01

IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630

Datová schránka: xjw69sn
Bank. spojení: ČSOB a.s., č.ú. 158187039/0300
Registrace: v OR zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879 dne 18.12.1992 (výpis z OR)

Provozovna Brant

Petrovice, Lubná 125, PSČ 270 35
tel.: +420 313 543 283
info@fronek.cz

provozní doba leden-únor 2024


  • Vedení společnosti
  • Obchodně-technický úsek
  • Ekonomický úsek
  • Stavební úsek
  • Doprava a mechanizace
  • Obalovna Brant
  • Kamenolom Brant
  • Laboratoř Brant

Vedení společnosti

Ing. Robert Suchánek

Ing. Kamil Hrbek

provozní ředitel, prokurista

mob.: +420 608 772 556

kamil.hrbek@fronek.cz

Ing. Zuzana Loderová

manažer IMS, interní auditor

mob.: +420 777 772 587

zuzana.loderova@fronek.cz

Obchodně-technický úsek

Ing. Milan Zvolánek

vedoucí OTÚ

mob.: +420 608 772 590

milan.zvolanek@fronek.cz

Kateřina Šímová, DiS.

samostatný pracovník OTÚ/rozpočtář

mob.: +420 770 165 445

katerina.simova@fronek.cz

Petr Linksfeiler

samostatný pracovník OTÚ/rozpočtář

mob.: +420 606 637 907

petr.linksfeiler@fronek.cz

Jana Miková, DiS.

samostatný pracovník OTÚ

mob.: +420 608 772 562

jana.mikova@fronek.cz

Ekonomický úsek

Ing. Petr Švejnoha

finanční ředitel

tel.: +420 532 173 234

svejnohap@imosbrno.eu

Ivana Varyšová

finanční účetní

tel.: +420 313 518 380

ivana.varysova@fronek.cz

Veronika Bláhová

personalistka a mzdová účetní

mob.: +420 776 220 365

veronika.blahova@fronek.cz

Ladislava Hůlová

vydané faktury a podatelna

mob.: +420 608 772 568

ladislava.hulova@fronek.cz

Marcela Polívková

skladnice, referent MTZ

mob.: +420 608 772 583

marcela.polivkova@fronek.cz

Radek Kinšt

skladník, správce areálu

mob.: +420 608 772 585

Marie Svobodová

přijaté faktury

tel.: +420 313 517 276

marie.svobodova@fronek.cz

Tereza Chudobová

evidence zakázek

tel.: +420 778 726 968

tereza.chudobova@fronek.cz

Stavební úsek

Tomáš Macálka

vedoucí výroby

mob.: +420 608 772 570

tomas.macalka@fronek.cz

Bc. Monika Topková

příprava staveb

mob.: +420 770 173 004

monika.topkova@fronek.cz 

Eliška Štillerová

příprava staveb

mob.: +420 603 969 838

eliska.stillerova@fronek.cz 

Jakub John

stavbyvedoucí

mob.: +420 774 714 082

jakub.john@fronek.cz

Bc. Jiří Karel

stavbyvedoucí

mob.: +420 778 752 408

jiri.karel@fronek.cz

Ing. Jan Škampa

stavbyvedoucí

mob.: +420 724 132 976

jan.skampa@fronek.cz

Viktor Malinovský, DiS.

stavbyvedoucí

mob.: +420 777 772 598

viktor.malinovsky@fronek.cz 

Ing. Jan Loder

stavbyvedoucí

mob.: +420 608 772 574

jan.loder@fronek.cz 

Ondřej Vostrý

stavbyvedoucí

mob.: +420 777 772 591

ondrej.vostry@fronek.cz 

Doprava a mechanizace

David Svoboda

vedoucí dopravy

mob.: +420 776 161 242

david.svoboda@fronek.cz

Milan Novotný

vedoucí dílny

mob.: +420 777 772 588

milan.novotny@fronek.cz

Jana Koutová

evidence dopravy

tel.: +420 313 517 276

jana.koutova@fronek.cz

Lucie Kabeláková

evidence dopravy

tel.: +420 313 517 276

lucie.kabelakova@fronek.cz

Obalovna Brant

Jiří Bohuslav

vedoucí obalovny

mob.: +420 777 772 594

jiri.bohuslav@fronek.cz

Martin Holý

obsluha obalovny

mob.: +420 608 772 558

Jana Hvězdová

expedientka

tel.: +420 313 543 283

mob.: +420 608 772 566

vaha.brant@fronek.cz

Kamenolom Brant

Tomáš Franče

vedoucí kamenolomu

mob.: +420 774 996 944

tomas.france@fronek.cz

Jana Hvězdová

expedientka

tel.: +420 313 543 283

mob.: +420 608 772 566

vaha.brant@fronek.cz

Laboratoř Brant

Renata Kvasničková

laborantka

mob.: +420 775 552 573

renata.kvasnickova@fronek.cz

Ing. Josef Müller

technik laboratoře

mob.: +420 724 647 978

josef.muller@fronek.cz

Bohuslava Pelcová

laborantka

tel.: +420 313 543 283

bohuslava.pelcova@fronek.cz

Napište nám