zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Kamenolom Brant

Kamenolom Brant

Kamenolom Brant se nachází v k.ú. Senec a Lubná, okres Rakovník. Surovinu tvoří vyvřelá hornina – žulový porfyr. Hornická činnost je povolená až do r. 2055, zásoba kameniva tvoří cca 4 050 tis. tun.

Těžba a úprava kamene

K primárnímu rozpojování dochází pomocí trhacích prací, které jsou zajišťovány dodavatelsky. Nakládání rubaniny je prováděno pásovým rypadlem. K drcení kameniva je využívaná technologická linka sestávající z tří stupňů drcení (čelisťový a kuželové drtiče), soustavy třídících sít, pásových dopravníků a zásobníků kameniva.

Drcené kamenivo

V kamenolomu je zaveden systém řízení výroby dle ČSN EN 13043, ČSN EN 13242 a ČSN EN 12620. Vyráběné druhy drceného kameniva: 

  • DDK 0/2, DDK 0/4, DDK 2/5
  • HDK 5/8, HDK 8/11, HDK 11/16, HDK 16/22, HDK 32/63,
  • ŠD 0/32, ŠD 0/63,
  • lomový kámen, lomová prosívka.

Ceník výrobků

Certifikát SŘV

Máte zájem o odbornou konzultaci? Kontaktujte nás