zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Silniční laboratoř Brant

Silniční laboratoř Brant

Silniční laboratoř zahájila provoz v r. 2000 a je držitelem Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.j. 601/14. Hlavní činnost je zaměřena na zkoušení asfaltových směsí pro obalovnu Brant.

Činnost laboratoře

Činnost laboratoře je zajišťována odborně způsobilými a kvalifikovanými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi. Všechny zkoušky jsou prováděny na nejmodernějších zkušebních zařízeních. V rámci programu věda, výzkum a inovace spolupracujeme s ČVUT Praha a VUT Brno. Laboratoř se pravidelně účastní Programu zkoušení způsobilosti pořádané ASPK, s.r.o. Brno.

Osvědčení o správné činnosti

Prováděné zkoušky

  • kontrolní zkoušky asfaltových směsí dle ČSN EN
  • počáteční zkoušky typu asfaltových směsí (ITT)
  • zkoušení asfaltových pojiv
  • kontrolní zkoušky kameniva
  • provádění vývrtů a zkoušek na vývrtech
  • měření nerovností komunikací planografem
  • určení míry zhutnění asfaltových směsí radiometrickou sondou TROXLER
  • statická zatěžovací zkouška

Máte zájem o odbornou konzultaci? Kontaktujte nás