zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Obalovna Brant

Obalovna Brant

Provoz na obalovně Brant byl zahájen v r. 1995. Při výrobě asfaltových směsí je využívána nejmodernější a plně automatizovaná technologie výroby. Kontrolu kvality zajišťuje silniční laboratoř Brant. Výsledný produkt vyhovuje normativním standardům a nejpřísnějším požadavkům investora.

Technologie výroby

Výroba asfaltových směsí je zajišťována na obalovně Benninghoven TBA 160-240 UC s max. výkonem 240 t/hod. Kamenivo je uloženo v oddělených zastřešených skládkách o celkovém objemu cca 20 tis tun. Asfalt je skladován ve vyhřívaných zásobnících v množství 4 x 60t. Horké kamenivo je možné roztřídit do sedmi frakcí. Součástí technologie je paralelní sušící buben, který umožňuje přidávání R-materiálu za tepla. Během výroby je umožněno použití přísad např. S-cel, Forta FI, Wetfix. Vyrobená asfaltová směs je uložena izolovaných zásobnících o celkovém objemu 335 t.

Výroba asfaltových směsí

Na obalovně je zaveden systém řízení výroby dle ČSN EN 13108-21. Vyráběné typy asfaltových směsí: 

  • asfaltový beton dle ČSN EN 13108-1
  • asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy dle ČSN EN 13108-2
  • asfaltový beton mastixový dle ČSN EN 13108-5
  • asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti dle TP 151
  • nízkoteplotní asfaltová směs – pěnoasfaltová technologie
  • nízkohlučná asfaltová směs dle TP 259
  • asfaltová směs se zvýšenou odolností proti šíření trhlin dle TP 147

Ceník výrobků

Certifikát SŘV

Recyklace

Obalovna asfaltových směsí Brant je zařízením dle §14 odst. 1 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech (IČZ = CZS02731) a může přijímat asfaltový odpad (kód 17 03 02), který splňuje kvalitativní třídu ZAS-T3 dle požadavků Vyhl. č. 130/2019 Sb.  (o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem).

Na obalovně je možné zpracovat i znovuzískané asfaltové směsi (vybouranou a vyfrézovanou asfaltovou směs dle §4 Vyhl. 130/2019 Sb.), které splňují kvalitativní třídu ZAS-T1 a ZAS-T2, a které jsou tedy vedlejším produktem.   

Výše uvedený odpad nebo vedlejší produkt je dále upravován na granulátoru MBRG 2000 a použit zpětně při výrobě nové asfaltové směsi.

Máte zájem o odbornou konzultaci? Kontaktujte nás