zde se nacházíte:
Úvod > O společnosti

O společnosti

Firma se řadí mezi finančně stabilní a dlouhodobě prosperující střední společnosti. Nabízíme široké spektrum činností v oblasti dopravního a inženýrského stavitelství. Tradice, zkušenosti a profesionalita nás posouvají dopředu.

Historie společnosti

Společnost byla založena 1.7.1992 společenskou smlouvou dvou fyzických osob – p. Jaroslava Froňka a p. Dietera Sauckla. Za 30 let činnosti ve stavebnictví se firma vypracovala na technicky vyspělou a samostatnou ryze českou společnost. Od 1.2.2018 je vlastníkem firmy společnost IMOS Brno, a.s.

Vyrobených tun asfaltové směsi

846 tis.

Vyrobených tun drceného kameniva

739 tis.

Ukončených stavebních zakázek

1 681

Hodnota ukončených zakázek

2 487 mil.

Ujeté km nákladní dopravou

7 394 tis.

1994

Rakovník - zřízení sídla společnosti „na zelené louce“.

1995

Provozovna Brant - vybudování vlastní obalovny asfaltových směsí.

1997

Kamenolom Brant – privatizace. Lom se stává majetkem firmy.

2000

Provozovna Brant - zřízení zkušební silniční laboratoře.

2006

Obalovna Brant - dokončení projektu „Výměny technologických zařízení obalovny Brant“.

2009

Obalovna Brant - instalace kompletu paralelního sušícího bubnu na asfaltový recyklát, rozšíření zásobníků na asfalt a asfaltovou směs.

2010

Rakovník - dokončení výstavby a užívání nové administrativní budovy v Rakovníku. Zahájení provozu školícího střediska Šlovice.

2019

Kamenolom Brant - zprovoznění nové technologické linky na drcení. Projekt byl spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí.

  • Roční vývoj celkového obratu firmy
  • Roční vývoj celk. počtu pracovníků
  • Roční vývoj obratu na 1 pracovníka

Roční vývoj celkového obratu firmy

Roční vývoj celk. počtu pracovníků

Roční vývoj obratu na 1 pracovníka

Certifikace

Společnost má zavedený a certifikovaný Integrovaný systém řízení (IMS), který zahrnuje systém managementu kvality QMS, systém environmentálního managementu EMS a systém managementu BOZP. 

Současně jsou certifikovány systémy řízení výroby (SŘV) asfaltových směsí, R-materiálu  a drceného kameniva. Zkušební laboratoř je odborně způsobilá realizovat zkoušky při provádění pozemních komunikací na základě platného osvědčení o správné činnosti laboratoře.

Ve společnosti je aplikován a dodržován Etický kodex skupiny IMOS.

 

Motto:

Včasnost, kvalita a minimální negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a prevence vzniků úrazů při provádění podnikatelské činnosti  je podmínkou úspěšného působení společnosti na stavebním trhu.

Máte zájem o odbornou konzultaci? Kontaktujte nás