zde se nacházíte:
Úvod > Reference

Oprava ulic Na Vyhlídce a Libušina, Karlovy Vary

Oprava ulic Na Vyhlídce a Libušina, Karlovy Vary

Popis projektu

Předmětem stavby byla oprava vozovky ulic Libušina a Na Vyhlídce v Karlových Varech.

Ulice Libušina: Součástí stavebních prací je odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky, ošetření případně se vyskytujících poruch / trhlin, výšková úprava stávajících obrub a pokládka nových asfaltových vrstev, dále vyčištění uličních vpustí, výšková úprava šachet, vpustí a krycích hrnců, obnova vodorovného dopravního značení a vybudování nového středového ostrůvku na místní komunikaci Libušina. Součástí stavby je také oprava povrchu chodníků spočívající ve vybourání stávajícího krytu z litého asfaltu, asfaltového betonu a lokálně z betonové dlažby, a pokládce nového povrchu z betonové dlažby. Součástí stavby jsou drobné stavební úpravy autobusové zastávky „Libušina“ v obou směrech.

Ulice Na Vyhlídce: Součástí stavebních prací je odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky, ošetření případně se vyskytujících poruch / trhlin, výšková úprava stávajících obrub a pokládka nových asfaltových vrstev, dále vyčištění uličních vpustí, výšková úprava šachet, vpustí a krycích hrnců, a obnova vodorovného dopravního značení. Součástí stavby je také oprava povrchu chodníků spočívající ve vybourání stávajícího krytu z litého asfaltu, asfaltového betonu a lokálně z betonové dlažby, a pokládce nového povrchu z asfaltového betonu. Součástí stavby jsou drobné stavební úpravy autobusové zastávky „Na Vyhlídce“, kdy se jedná o úpravu vjezdových a výjezdových klínů autobusových zálivů.

Detaily realizace

  • ObjednatelStatutární město Karlovy Vary
  • MapaKarlovarský kraj
  • Rok2013
  • Rozpočetméně než 20 mil. Kč
  • TechnologiePokládka asfaltové vrstvy

10 281 246,44 Kč bez DPH

Lokalita stavby