zde se nacházíte:
Úvod > Reference

III/23514 Terešov – Biskoupky a III/23320 Biskoupky – Vejvanov

III/23514 Terešov – Biskoupky a III/23320 Biskoupky – Vejvanov

Popis projektu

Předmětem stavby byla celoplošná oprava krytu vozovky asfaltových vrstev na silnici III/23514 Terešov – Biskoupky a III/23320 Biskoupky – Vejvanov. Délka opravovaného úseku je u SO 01 2,745 km a u SO 02 1,568 km

Přínos celé stavby spočívá ve využití nových technologií v praxi. V nově pokládaných asfaltových vrstvách bylo dávkováno 0 až 60% vyfrézovaného asfaltového R-materiálu ze stávajících konstrukčních vrstev vozovky. Při výrobě asfaltových směsí na obalovně bylo k ohřevu R-materiálu využito paralelního sušícího bubnu. S pomocí speciálních přísad došlo ke zlepšení vlastností asfaltového pojiva. Kvalitativní parametry jsou pak zachovány jako u směsí vyráběných z nového asfaltu. Dochází ke značné úspoře přírodních zdrojů (asfaltu, kameniva, nafty aj.) a není zbytečně zatěžováno životní prostředí skládkováním inertních materiálů, ale tyto jsou opětovně navraceny do výroby.

Dalším přínosem bylo ověření možnosti snižování teploty asfaltových směsí při jejich výrobě  a následné pokládce. K tomu bylo využito výroby asfaltových směsí s pěnoasfaltem, nebo za pomoci speciálních přísad pro snižování teploty, přidávaných do míchacího zařízení obalovny asfaltových směsí.

Detaily realizace

  • ObjednatelSÚS Plzeňského kraje
  • LokalitaPlzeňský kraj
  • Rok2016
  • Rozpočetvíce než 20 mil. Kč
  • TechnologiePokládka asfaltové vrstvy

23 063 116,8 Kč bez DPH

Lokalita stavby