zde se nacházíte:
Úvod > Reference

III/201 42 Štichovice - průtah

III/201 42 Štichovice - průtah

Popis projektu

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce části silnice III/210 42 v obci Štichovice v délce cca 177m, za účelem zajištění vyhovujících směrových a výškových parametrů vozovky, umístění autobusové točny na návsi u kapličky, doplnění vozovky lemujícími obrubníky, zajištění odvodnění srážkových vod v dotčeném území stavby silnice, dále provedení zpevněných vjezdů k obytné zástavbě, zajištění bezpečného provozu pěším novou trasou cgodníku, doplnění potřebných parkovacích míst. Součástí stavby je novostavba dešťové kanalizace pro odvodnění silnice a oprava mostu ev.č. 21042-1. Stavba zahrnuje opravu objízdných tras, které se dělí na 4 úseky.

Detaily realizace

  • ObjednatelSÚS Plzeňského kraje
  • LokalitaPlzeňský kraj
  • Rok2017
  • Rozpočetméně než 20 mil. Kč
  • TechnologieRekonstrukce komunikace a oprava mostu

18 099 499,6 Kč bez DPH

Lokalita stavby