zde se nacházíte:
Úvod > Reference

II/236 Kačice, ověření nové technologie

II/236 Kačice, ověření nové technologie

Popis projektu

Předmětem této stavby byla oprava asfaltového krytu vozovky. Vytvoření nových příčných spádů, zlepšení podélného spádu nivelety. Zlepšení odvodnění povrchu vozovky. Doplnění krajnic vyfrézovaným Rmat. Pročištění příkopů, stávajících propustků a hospodářských sjezdů. Osazení směrových sloupků a nového vodorovného dopravního značení.

Po odstranění stávající přerostlé krajnice travou s jejím odvozem na skládku byl stávající asfaltový kryt vozovky odfrézován (navádění frézy podle navrženého 3D modelu) v tl. 110mm po jednotlivých vrstvách (obrusná a ložná vrstva) a dále dle nově navržené nivelety komunikace, podélného řezu a příčných řezů dle RDS. Asfaltová suť byla odvezena na obalovnu asfaltových směsí k recyklaci. K využití R-mat došlo v místě obalovny asfaltových směsí, kde byl homogenizován (předrcen) a zjištěny jeho stávající vlastnosti. Při výrobě asfaltových směsi byl na obalovně použit paralelní buben pro dávkování ohřívaného Rmat v množství až 60% a zařízení pro možnost dávkování speciálních přísad pro výše uvedenou směs. Jedná se o ověření kvality asfaltových směsí s vyšším podílem Rmat při praktickém použití přímo v konstrukčních vrstvách vozovky. 

Přínosem projektu bylo především provádění navržené nové asfaltové směsi do ložné vrstvy, která je založena na konceptu asfaltových koberců mastixových. Je to nová technologie, která má potenciál především v Německu. V České republice nebyla zatím použita. Proto je navržena v rámci tohoto projektu společně s možností přidávání většího množství Rmat do směsi. V rámci projektu byly použity asfaltové směsi s výsledným snížením hluku o min 4 dB.

Celá akce opravy silnice II/236 byla spolufinancována ze SFDI v rámci projektu Aplikace nových technologií. Nové technologie jsou zaměřeny především na výrobu hutněných asfaltových.

Zkušební úsek je rozdělen na 6 podúseků, kde se bude sledovat kvalita asfaltových směsí při dávkování různého množství Rmat v podílu od 0 do 60%.

Pokládka asfaltových vrstev probíhala dle TDS předem schválených ITT zkoušek a technologických postupů pokládky hutněných asfaltových směsí. Mezi jednotlivými vrstvami byl vždy proveden spojovací postřik.

Po provedení pokládky asfaltových vrstev se doplnila  nezpevněná krajnice vyfrézovaným Rmat-140mm. Délka úseku:  1,827 km.

Detaily realizace

  • ObjednatelKSÚS Středočeského kraje
  • LokalitaStředočeský kraj
  • Rok2017
  • Rozpočetméně než 20 mil. Kč
  • TechnologiePokládka asfaltové vrstvy

15 770 922,3 Kč bez DPH

Lokalita stavby