zde se nacházíte:
Úvod > Reference

II/229 Rakovník – Zavidov

II/229 Rakovník – Zavidov

Popis projektu

Účelem této stavby byla rekonstrukce konstrukce vozovky. Vytvoření nových příčných spádů, zlepšení podélného spádu nivelety. Zesílení únosnosti konstrukce vozovky. Zlepšení odvodnění povrchu vozovky. Pročištění příkopů, stávajících propustků a hospodářských sjezdů. Doplnění krajnic štěrkodrtí. Osazení směrových sloupků, silničních ocelových svodidel a nového vodorovného dopravního značení.

Nejprve bylo provedeno odstranění stávající přerostlé krajnice travou. Následně byl stávající asfaltový kryt vozovky odfrézován. V místech určených k sanaci podloží (aktivní zóny) se provedla sanace. Následně byla provedena recyklace podkladních vrstev na místě za studena. Po vytvrdnutí probíhala pokládka hutněných asfaltových vrstev s příslušnými spojovacími postřiky. Po provedení pokládky asfaltových vrstev se doplnily nezpevněné krajnice. V intavilánu je kryt komunikace napojen na stávající obrubníky.

Součástí stavby byla i rekonstrukce stávajícího klenutého kamenného propustku pomocí ocelové trouby Hel-Cor.

Detaily realizace

  • ObjednatelKSÚS Středočeského kraje
  • LokalitaStředočeský kraj
  • Rok2012
  • Rozpočetvíce než 20 mil. Kč
  • TechnologieRekonstukce vozovky

122 801 536,- Kč bez DPH

Lokalita stavby