zde se nacházíte:
Úvod > Reference

II/229 Kožlany - Kralovice

II/229 Kožlany - Kralovice

Popis projektu

Předmětem stavby byla oprava silnice II/229 v úseku mezi obcí Kralovice a Kožlany za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu, odstranění lokálních závad a nerovností, zvýšení únosnosti stávající vozovky a rekonstrukce mostu ev.č. 229-002. Délka opravovaného úseku je 2,855 km. Veškeré stavební práce se uskutečnily především v rozsahu stávající vozovky a silničního tělesa. Součástí stavby byla kromě zásahu do vozovky úprava čel vybraných propustků a rekonstrukce mostu ev.č. 229-002 včetně odláždění navazujících příkopů, posunutí hospodářského sjezdu v ko 0,980 a úprava napojení účelové komunikace, oprava stávajících vjezdů a hospodářských sjezdů, odstranění stávajících vzrostlých topolů na silničním pozemku, doplnění vodorovného dopravního značení a směrových sloupků v místě stávajících sjezdů. 

Stavba zahrnovala tyto stavební objekty: 

  • SO    101 – Komunikace a  SO 201 – Most ev.č. 229-002.
  • SO 101– Komunikace: Stavební objekt mimo jiné řešil opravu předmětné komunikace, která v extravilánu zahrnovala zesílení stávající vozovky provedením technologie recyklace za horka s následným položením vrstev krytu vozovky. V intravilánu Kralovic a Kožlan bylo řešeno zesílení konstrukce po odfrézování položením geokompozitu v celé šířce vozovky s následnou pokládkou obrusné a ložné vrstvy. 
  • SO 201 - Most ev.č. 229-002: Stavební  objekt řešil rekonstrukci stávajícího mostu sil. II. třídy přes Luční potok s úpravou vtoku a výtoku a osazení svodidel v požadovaném úseku.

Detaily realizace

  • Rok2015
  • LokalitaPlzeňský kraj
  • ObjednatelSpráva a údržba silnic Plzeňského kraje
  • Rozpočetvíce než 20 mil. Kč
  • TechnologieOprava komunikace a rekonstrukce mostu

23 540 365,7 Kč bez DPH

Lokalita stavby