zde se nacházíte:
Úvod > Reference

II/227 Rakovník – Kněževes, nové technologie

II/227 Rakovník – Kněževes, nové technologie

Popis projektu

Předmětem opravy bylo vyfrézovat stávající povrch vozovky do  hloubky 110 mm a položit nově navržené směsi.  Nově navržené vrstvy byly položeny v tloušťce 70 mm asfaltový beton pro ložní vrstvy (ACL 22 S) a 40 mm asfaltový koberec mastixový jako obrusná vrstva (SMA 11 S). Díky tomu se dosáhlo rovného povrchu bez nerovností a byly zajištěny dobré protismykové vlastnosti. V rámci rekonstrukce bylo potřeba se zaměřit i na obnovu krajnic a příkopů, aby se obnovil rychlý odtok vody z povrchu vozovky pro zajištění dobrých protismykových vlastností i za deště tak, aby nedocházelo k aquaplaningu. Z důvodu zvýšení bezpečnosti byly  osazeny směrové sloupky, dopravní značení Z3 v místech malých směrových oblouků a také vodorovné dopravní značení. 

Při výrobě asfaltových směsí bylo aplikováno jak tradiční silniční asfaltové pojivo (asfalt 50/70) s přísadou Storelastic pro zlepšení parametrů původního asfaltového pojiva obsaženého v R-materiálu, tak také modifikované asfaltové pojivo PMB 45/80-55, které se v ČR běžně používá do směsí typu SMA. Pro ověření použitelnosti R-materiálu do typů směsí SMA byly použity dva druhy R-materiálu. V první fázi byl použit běžně dostupný R-materiál v ČR. Jedná se o vyfrézované asfaltové směsi jak z obrusné, ložní tak podkladní vrstvy převážně se silničním asfaltem. Tento R-materiál byl dávkován v rozmezí 10 – 30 %. V druhé fázi byl zkoušen R-materiál vyfrézován pouze ze směsí typu SMA, tedy s modifikovaným asfaltem a přerušenou čárou zrnitosti, která je typická pro směsi typu SMA. Díky tomu mohl být tento R-materiál dávkován ve vyšším množství a to 30 – 50 %. Experimentálně navržené směsi byly ověřeny souborem nejen standardních parametrů typu odolnost proti vzniku trvalých deformací, stékavost, ale současně i souborem funkčních charakteristik, jako je tuhost a chování při nízkých teplotách, které umožňují velmi dobře predikovat chování výsledné směsi v konstrukci během její životnosti. Délka úseku  4 804,30 metrů.

Detaily realizace

  • ObjednatelKSÚS Středočeského kraje
  • LokalitaStředočeský kraj
  • Rok2016
  • Rozpočetvíce než 20 mil. Kč
  • TechnologiePokládka asfaltové vrstvy

33 226 647,4 Kč bez DPH 

Lokalita stavby