zde se nacházíte:
Úvod > Reference

II/208 Krásno – Bečov km 5,791 – 7,291 a II/212 Horní Pochlovice – Kaceřov km 26,113 – 27,713

II/208 Krásno – Bečov km 5,791 – 7,291 a II/212 Horní Pochlovice – Kaceřov km 26,113 – 27,713

Popis projektu Krásno – Bečov

V rámci realizace byly lokálně doplněny rozlámané a propadlé hrany stávající obrusné vrstvy krytu a opraveny hluboké poruchy obrusné vrstvy krytu do tl. 50 mm. Na očištěný povrch byl aplikován spojovací postřik; odfrézovaná obrusná vrstva krytu bude doplněna ACL 16.  Na takto vyrovnaný a očištěný podklad byl v celé šířce vozovky aplikován spojovací  postřik a položena ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 70 mm s asfaltovým pojivem 50/70. Následně byl proveden spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí a položena obrusná vrstva z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 S podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70. Konstrukce vozovky byla zesílena. Poté bylo provedeno vodorovné dopravní značení – vodící čáry V4 v šířce 125 mm – plast a středová čára v šířce 125 mm – plast. V místech sjezdů a připojení polních cest V4 nebude přerušována. 

Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu (a tím prodloužit životnost) pokládané asfaltové směsi. Při výrobě asfaltové směsi hraje velmi důležitou roli teplota, ať už na obalovně, tak při pokládce pro dosažení 100 % míry zhutnění. V rámci projektu byla sledována teplota asfaltové směsi pomocí termografie a teplotních senzorů od výroby na obalovně po pokládku na stavbě. Pro převoz asfaltové směsi byli použity vozidla s korbou s i bez izolace pro zjištění poklesu teploty v průběhu převozu. Dále byl v místě pokládky použit homogenizér asfaltové směsi bez přihřívání pro možnost posouzení jeho vlivu na homogenitu směsi z hlediska teploty. Dalším cílem projektu bylo ověření možnosti prodloužení maximální celkové doby pokládky asfaltové směsi, od výroby na obalovně po pokládku na stavbě, v případě použití vozidel s korbou s izolací. Pokládané asfaltové směsi byli typu asfaltový beton (AC) s R-materiálem v množství 50 a 60 %. Přidávání R-materiálu do asfaltových směsí se stává samozřejmostí, a proto je důležité sledovat jeho vliv i z teplotního hlediska.

Při výrobě asfaltových směsi byl na obalovně použit paralelní buben pro dávkování ohřívaného Rmat v množství až 60% a zařízení na výrobu pěnoasfaltů pro možnost dávkování speciálních přísad pro snižování teploty. Délka úseku:  1,500 km.

Popis projektu Horní Pochlovice – Kaceřov

V rámci realizace bylo odstraněno konstrukční souvrství na hloubku 90 mm, provedeny místní sanace ulámaných krajů vozovky v rozsahu cca 10-20 % délky úseku do hloubky cca 400mm. Na takto sanovaný a očištěný podklad byl v celé šířce vozovky aplikován spojovací  postřik a položena ložní vrstva z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 + podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70. Následně byl proveden spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí a poležena obrusná vrstva z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +  podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70. Konstrukce vozovky nebyla zesílena. Poté bylo provedeno vodorovné dopravní značení – V4 v šířce 0,125m . V místech sjezdů a připojení polních cest V4 nebude přerušována. V místech křížení komunikace II/212 s místními komunikacemi bude V4 přerušena a nahrazena V2b (1,5/1,5/0,125). Středová čára nebude vzhledem k šířce vozovky realizována (2 x 2,75m).

V rámci navrhovaného projektu byl sledován efekt délky „časových/hutnících oken“ tedy druhé možnosti využití konceptu nízkoteplotních směsí, který je však v praxi používán minimálně. Nízkoteplotní směsi je možné vyrábět při standardních teplotách, přičemž je možné je pokládat při teplotách nižších. Tímto způsobem je možno rozšířit teplotní režim pro pokládku, zajistit dostatečnou kvalitu zhutnění a to i za nepříznivých klimatických podmínkách nebo zajistit řádnou zhutnitelnost asfaltové směsi i ve městech, kdy je doba dopravy na místo negativně ovlivněna dopravními kongescemi. Realizovány byli nízkoteplotní asfaltové směsi s vysokým podílem R-materiálu (do obrusné vrstvy 50 % a ložné vrstvy 60 %). Na pokusném úseku bylo realizováno 5 samostatných částí, jeden referenční úsek a čtyři úseky z nízkoteplotních směsí. V rámci projektu byl sledován teplotní režim asfaltové směsi během výroby, dopravy a pokládky. Na obalovně byla zaznamenána teplota každé šarže. K dopravě byly použity jak běžná velkokapacitní nákladní vozidla, tak i velkokapacitní vozidla s izolovanou vanou a kontinuálním měřením teploty. I u jednoho z běžných vozidel bylo zajištěno přenosným datalogerem kontinuální měření teploty směsi během dopravy směsi. Dále byla sledována teplota směsi v násypce finišeru a termokamerou teplotní režim chladnutí směsi při hutnění se zaznamenáním počtu pojezdů hutnící techniky. Účinnost hutnění byla sledována radiometrickou sondou.

Při výrobě asfaltových směsi byl na obalovně použit paralelní buben pro dávkování ohřívaného Rmat v množství až 60% a zařízení na výrobu pěnoasfaltů pro možnost dávkování speciálních přísad pro snižování teploty. Délka úseku:  1,600 km.

 

 

Detaily realizace

  • LokalitaKarlovarský kraj
  • ObjednatelKSÚS Karlovarského kraje
  • Rok2017
  • Rozpočetméně než 20 mil. Kč
  • TechnologiePokládka asfaltové vrstvy

12 356 833,65 Kč bez DPH