zde se nacházíte:
Úvod > Reference

II/204 Kaznějov – Mrtník, výstavba zkušebního úseku 2015

II/204 Kaznějov – Mrtník, výstavba zkušebního úseku 2015

Popis projektu

Předmětem stavby byla výměna nových asfaltových vrstev na silnici II/204 mezi obcemi Kaznějov a Mrtník v délce 2 765 m v návaznosti na již nově opravované úseky.

Oprava komunikace začínala cca 300 m za stykovou křižovatkou s účelovou komunikací vedoucí do areálu pískovny LB MINERALS s.r.o. – závod Kaznějov, končila napojením na stávající asfaltový kryt před obcí Mrtník.   Dopravní prostor silnice II/204 je tvořen oboustrannou asfaltovou vozovkou šířky 7,00 m se dvěma jízdními pruhy 3,25 m, oboustranně zpevněnou krajnicí 2x0,25 m a oboustranně nezpevněnou krajnicí 2x05 m.

Přínos celé stavby spočívá v tom, že v nově pokládaných asfaltových vrstvách bylo využito 30 až 60% vyfrézovaného asfaltového R-materiálu ze stávajících konstrukčních vrstev vozovky. Při výrobě asfaltových směsí na obalovně bylo k ohřevu R-materiálu využito paralelního sušícího bubnu. S pomocí speciálních přísad došlo ke zlepšení vlastností asfaltového pojiva. Kvalitativní parametry jsou pak zachovány jako u směsí vyráběných z nového asfaltu.

Celkový přínos projektu je ve využití nových technologií v praxi. Tím dojde ke značné úspoře přírodních zdrojů (asfaltu, kameniva, nafty aj.) a nebude zbytečně zatěžováno životní prostředí skládkováním inertních materiálů, ale tyto budou opětovně navraceny do výroby.

Detaily realizace

  • ObjednatelSpráva a údržba silnic Plzeňského kraje
  • LokalitaPlzeňský kraj
  • Rok2015
  • Rozpočetvíce než 20 mil. Kč
  • TechnologiePokládka asfaltové vrstvy

20 029 774,-  Kč bez DPH

Lokalita stavby