zde se nacházíte:
Úvod > Reference

II/201 Hodyně – křiž. s III/201 29, ověření nové technologie

II/201 Hodyně – křiž. s III/201 29, ověření nové technologie

Popis projektu

Stávající skladba konstrukce vozovky neměla dostatečnou konstrukční tloušťku ani únosnost. Byla navržena rozsahlá rekonstrukce a navržena skladba konstrukce vozovky v celkové tloušťce 130 mm za použití 3D rozptýlené výztuže v ložné konstrukční vrstvě. Parametry vyztužení umožní snížit celkovou tloušťku nově pokládaných asfaltem stmelených vrstev při zachování teoretické životnosti konstrukce vozovky. Zároveň by 3D výztuž měla omezit šíření trhlin z podkladních konstrukčních vrstev. Navržená oprava navrhovala zvýšení nivelety o 10 mm. Zkušební úsek byl rozdělen na 6 podúseků , kde se bude sledovat kvalita asfaltových směsí při aplikování 2D a 3D výztuže. Celkově byl proveden 1 referenční úsek bez vyztužení, 1 úsek s 2D výztuží a 4 úseky s 3D výztuží.

Stávající kryt vozovky byl odfrézován v tloušťce do 130mm tak, aby byla konstrukce vyrovnána do navržených podélných a příčných sklonů. Navádění frézy bylo podle navrženého 3D modelu. Následně bude stávající asfaltový kryt vozovky strojně očištěn a zbaven veškerých volných částic (štěrků a prachu). Neúnosné vrstvy ze štěrku byly sanovány tak, že byly v tl. 400mm odtěženy a odvezeny na skládku. Poté nahrazeny novými konstrukčními vrstvami.

Po provedení sanací došlo k provedení spojovacího postřiku a následně pokládce hutněných asfaltových vrstev. Mezi jednotlivými vrstvami byl vždy proveden spojovací postřik. Po provedení pokládky asfaltových vrstev bude nutné doplnit levostrannou i pravostrannou nezpevněnou krajnici štěrkodrtí ŠD 0/32-110mm se spádem k přilehlému příkopu 8,0%. Při výrobě asfaltových směsi byl na obalovně použit paralelní buben pro dávkování ohřívaného Rmat v množství až 60% (ACLS 22) a zařízení pro možnost dávkování 3d výztuží.

V rámci stavby byla provedena lokální oprava krytu objízdné trasy přes obec Dřevec a homogenizace v  obci Hodyně. Délka úseku:  1,750 km.

Detaily realizace

  • LokalitaPlzeňský kraj
  • ObjednatelSÚS Plzeňského kraje
  • TechnologiePokládka asfaltové vrstvy
  • Rozpočetméně než 20 mil. Kč
  • Rok2017

16.765.806,60 Kč bez DPH

Lokalita stavby