zde se nacházíte:
Úvod > Novinky > Snížení produkce emisí kamenolomu Brant

Snížení produkce emisí kamenolomu Brant

17.04.2018

Projekt „Snížení produkce emisí kamenolomu Brant“

Č.projektu  CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001043

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je výměna výrobní linky pro úpravu kamene. Realizací dojde ke snížení produkce emisí TZL o cca 60% u stacionárního zdroje, který se podílí na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.

V rámci realizovaného výběrového řízení - veřejná zakázka „Dodávka linky na drcení kameniva – kamenolom Brant“ byl vybrán dodavatel firma Strojírny Podzimek, s.r.o., Čenkovská  1060,  589 01 Třešť, Česká republika,  IČO: 469 78 208, který nabídl celkovou nabídkovou cenu 66 499 634,- Kč bez DPH  (váha 95%) a cenu náhradních dílů 836 049,- Kč bez DPH (váha 5%).

Realizace veřejné zakázky je plánována:  3Q/2018 – 1Q/2019

O společnosti

Firma se řadí mezi finančně stabilní a dlouhodobě prosperující střední společnosti. Nabízíme široké spektrum činností v oblasti dopravního a inženýrského stavitelství. Tradice, zkušenosti a profesionalita nás posouvají dopředu.

Více informací

Máte zájem o odbornou konzultaci? Kontaktujte nás